Počet společností a organizací v České republice, jejich vývoj a rozdělení podle odvětví, CZ-NACE a právní formy

  • Publikováno 15. septembra 2022

 V České republice bylo ke květnu 2022 registrováno 860 tisíc společností – na každých 12 obyvatel tak připadá 1 společnost. V roce 2005 to bylo přibližně 475 tisíc společností. O 5 let později se číslo vyšplhalo na 635 tisíc, o dalších 5 let později, tedy v roce 2015, již na 721 tisíc. Jediným rokem, kdy došlo k poklesu celkového počtu společností, byl rok 2013, což bylo způsobeno zánikem velkého počtu odštěpných závodů zahraniční právnické osoby. Růst počtu společností se v posledních letech zpomalil, za posledních 5 let jich přibylo 85 tisíc, zatímco například v letech 2005–2010 to bylo téměř dvakrát více, tedy 160 tisíc.

Počet společností a organizací v České republice, jejich vývoj a rozdělení podle odvětví, CZ-NACE a právní formy

Zdroj: Finstat.cz, září 2022

Z hlediska právní formy společností tvoří největší část společnosti s ručením omezeným (téměř 60 %) a spolky(téměř 12 %). Na třetím místě jsou společenství vlastníků jednotek (9 %), což jsou především bytová družstva. Následují zahraniční fyzické osoby (6 %) a až na pátém místě akciové společnosti (3 %). Mezi nejčastější právní formy stále patří družstva, pobočné spolky, obce a městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizace a veřejné obchodní společnosti.

Pokud budeme hovořit pouze o společnostech, těch je zhruba 550 tisíc, z nichž naprostou většinu tvoří společnosti s ručením omezeným (512 tisíc), akciových společností je pak 27 tisíc a zbytek tvoří ostatní typy, jako jsou veřejné obchodní společnosti nebo odštěpné závody zahraničních právnických osob.

Počet společností podle právní formy

PRÁVNÍ FORMA POČET PODÍL
Společnost s ručením omezeným 512 546 59,54 %
Spolek 100 480 11,67 %
Společenství vlastníků jednotek 73 252 8,51 %
Zahraniční fyzická osoba 52 023 6,04 %
Akciová společnost 27 020 3,14 %
Pobočný spolek 26 153 3,04 %
Iné 22 698 2,64 %
Družstvo 12 837 1,49 %
Příspěvková organizace 10 432 1,21 %
Odborová organizace 7 369 0,86 %
Obec nebo městská část hlavního města Prahy 6 314 0,73 %
Veřejná obchodní společnost 5 674 0,66 %
Odštěpný závod zahraniční právnické osoby 4 109 0,48 %

Zdroj: Finstat.cz, září 2022

Největší podíl společností pochází z odvětví Činností v oblasti nemovitostí, jedná se o téměř každou pátou společnost (19 %). Na druhém místě jsou Ostatní činnosti (téměř 12 %) a na třetím jsou Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (8,38 %). Čtvrtým největším odvětvím podle počtu společností je Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení (5,5 %). Pak následuje Stavebnictví, Kulturní, zábavní a rekreační činnosti, Profesní, vědecké a technické činnosti a Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti a Zpracovatelský průmysl. Posledním z největších odvětví je Ubytování, stravování a pohostinství (téměř 3 %). Zbývajících téměř 33 % podniků patří do ostatních odvětví.

Počet společností podle odvětví

ODVĚTVÍ POČET PODÍL
Jiné 239 259 27,79 %
Činnosti v oblasti nemovitostí 159 734 18,55 %
Ostatní činnosti 99 777 11,59 %
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 72 124 8,38 %
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 47 624 5,53 %
Stavebnictví 42 490 4,94 %
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 34 952 4,06 %
Profesní, vědecké a technické činnosti 34 405 4,00 %
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 30 703 3,57 %
Zpracovatelský průmysl 29 862 3,47 %
Ubytování, stravování a pohostinství 25 219 2,93 %
Zemědělství, lesnictví, rybářství 15 604 1,81 %
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 14 911 1,73 %
Činnosti v oblasti informačních technologií 14 243 1,65 %

Zdroj: Finstat.cz, září 2022

Z hlediska klasifikace ekonomických činností CZ-NACE je na prvním místě Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s podílem více než 16 %, což činí přibližně 140 tisíc společností. Na druhém místě se s téměř 7% podílem umístily Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, kam patří spolky, sdružení a nadace. Pak následuje Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení (5,9 %) a Nespecializovaný velkoobchod (4,7%). Do první desítky nejčastějších ekonomických činností stále patří Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních, Výstavba bytových a nebytových budov, Provozování sportovních zařízení, Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody a Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství.

Zdroj: Finstat.cz, září 2022

Přečtěte si naše další analýzy

Nastavení soukromí

FinStat.cz používá cookies k přizpůsobení obsahu, poskytování funkcí a ke statistickým účelům. Klepnutím na tlačítko Akceptovat nám udělíte souhlas se zpracováním cookies pro všechny tyto účely. Chcete-li udělit souhlas pouze pro některé z nich, klepněte na tlačítko Přizpůsobit.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.

FinStat.sk používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií a na štatistické účely. Kliknutím na tlačidlo Prijať všetko nám udelíte súhlas so spracovaním cookies na všetky tieto účely. Výberom a kliknutím tlačidla Potvrdiť výber nám dávate súhlas na spracovanie vami vybraných cookies:

Nezbytné soubory cookie napomáhají použitelnosti webu tím, že umožňují základní funkce, například. navigaci na stránce. Bez těchto souborů cookie by web nefungoval správně.

Štatistické súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových lokalít porozumieť, ako návštevníci používajú tieto webové lokality tým, že zhromažďujú anonymizované informácie a reportujú ich.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.