Počet zaniklých firem a organizací v České republice

  • Publikováno 15. septembra 2022

Počet zaniklých společností dosáhl maxima v roce 2013, kdy zaniklo až 45 tis. společností, což byl dvojnásobek druhé nejvyšší hodnoty 23 tis. z roku 2021. Vysoký počet v roce 2013 souvisí se zánikem společností právní formy „odštěpný závod zahraniční právnické osoby“. V tomto roce jich zaniklo až 34 tis. Podle nové legislativy již nemusely být zapsány do obchodního rejstříku v případě, že mají sídlo v EU. Po roce 2013 se zánik této právní formy ve větším počtu již nevyskytuje. Minimální hodnoty jsme zaznamenali v prvních letech sledovaného období, od té doby počet zaniklých společností postupně každoročně stoupal.

Počet zaniklých společností ročně

Odvětví stavebnictví je z hlediska počtu společností důležité pro okresy v západních Čechách v Ústeckém (až 4 okresy) a Libereckém kraji (2 okresy), rovněž zde figuruje moravskoslezský okres Frýdek-Místek.

Zdroj: Finstat.cz, september 2022

Při pohledu na počty zaniklých společností podle měsíců je na první pohled vidět, že březen roku 2013 (téměř 31 tis. zaniklých společností) počty v ostatních letech několikanásobně překonává. Z tohoto důvodu jsme tento měsíc v grafu zobrazili mimo měřítko, aby byly lépe patrné i rozdíly mezi ostatními měsíci, které by v opačném případě zcela zanikly. Příčinou byl hromadný zánik společností s právní formou „odštěpný závod zahraniční právnické osoby“. Nejvíce společností každoročně zaniká v prosinci, což může souviset se změnami legislativy nebo s faktem, že lidé plánují v ročních cyklech.

Počet zaniklých společností měsíčně

Zdroj: Finstat.cz, september 2022

Zánik společností s ručením omezeným, zahraničních fyzických osob, ale i spolků 

Tempo zániku prakticky všech druhů společností se časem zvyšovalo, což je v souladu s celkovým trendem od roku 2014. Platí to pro společnosti s ručením omezeným (dominantní právní forma firem), počet společností, které ročně zanikaly, se prakticky každý rok zvyšoval, až dosáhl téměř 15 tis. – s výjimkou roku 2021, kdy mírně klesl (na 13 tis.). Tyto společnosti tvoří nadpoloviční většinu zaniklých společností v loňském roce.

V letech 2010–2014 se počet zanikajících akciových společností snižoval. Od roku 2015 se opět začal zvyšovat,v roce 2021 jich zaniklo 806.
V posledních letech zaniká i stále více
spolků, v roce 2021 to bylo maximum – více než 3,5 tis.
U
družstev má křivka zániku společností tvar obráceného písmene U, s maximálními počty v letech 2016 a 2017. Od této doby počet zaniklých družstev klesá. Od roku 2014 začaly přibližně konstantním tempem zanikat i zahraniční fyzické osoby, což souvisí se změnou legislativy, kdy byly právní formy „zahraniční osoba“ převedeny do nových forem.

 

Počet zaniklých společností ročně podle právní formy

Zdroj: Finstat.cz, september 2022

 

Při pohledu na počet zaniklých firem podle odvětví bereme v úvahu data od roku 2007, jelikož zveřejněná data za roky 2005 a 2006 neobsahují odvětví společností. Největší odvětví z hlediska zániku společností za rok 2021 jsou Ostatní činnosti s počtem 3 tis. společností, kam patří hlavně spolky. Dále následuje odvětví Činnosti v oblasti nemovitostí(téměř 3 tis. společností), kde počet zaniklých společností po roce 2015 značně vzrostl. Přibližně konstantní zůstalo odvětví Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (více než 2,5 tis.) a odvětví Stavebnictví(1 tis.).  Vyšší počet zaniklých společností v těchto odvětvích je zdůvodnitelný tím, že se jedná o odvětví, ve kterých podniká nejvíce společností.

Odvětví Ubytování, stravování a pohostinství a odvětví Kulturní, zábavní a rekreační činnosti zaznamenala v posledních 5 letech nárůst počtu zaniklých společností, podobně i Činnosti v oblasti informačních technologií. Nárůst je však nejvíce patrný u odvětví Kultura v covidovém roce 2021, kdy byl zaznamenán rekord za celé sledované období. Zaniklo 911 společností, což je o 82 % více než v předchozím roce.

Počet zaniklých společností ročně podle odvětví

Počet zaniknutých spoločností ročne v odvetví Kultúrne, zábavné a rekreačné činnosti

Zdroj: Finstat.cz, september 2022

Přečtěte si naše další analýzy

Nastavení soukromí

FinStat.cz používá cookies k přizpůsobení obsahu, poskytování funkcí a ke statistickým účelům. Klepnutím na tlačítko Akceptovat nám udělíte souhlas se zpracováním cookies pro všechny tyto účely. Chcete-li udělit souhlas pouze pro některé z nich, klepněte na tlačítko Přizpůsobit.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.

FinStat.sk používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií a na štatistické účely. Kliknutím na tlačidlo Prijať všetko nám udelíte súhlas so spracovaním cookies na všetky tieto účely. Výberom a kliknutím tlačidla Potvrdiť výber nám dávate súhlas na spracovanie vami vybraných cookies:

Nezbytné soubory cookie napomáhají použitelnosti webu tím, že umožňují základní funkce, například. navigaci na stránce. Bez těchto souborů cookie by web nefungoval správně.

Štatistické súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových lokalít porozumieť, ako návštevníci používajú tieto webové lokality tým, že zhromažďujú anonymizované informácie a reportujú ich.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.