Počet živnostníků v ČR, jejich vývoj a rozdělení podle odvětví, CZ NACE a právní formy

  • Publikováno 13. septembra 2022

Počet živnostníků roste od roku 2005 mnohem méně dynamicky než počet obchodních společností. V roce 2021 dosáhl tento počet 2,11 milionu, což je přibližně 1 živnost na každých 5 obyvatel včetně dětí. V průběhu let byl počet vzniklých živností vyšší než počet živností, které zanikly. Výjimkou jsou roky 2009, 2013 a 2019. Nejvýraznější pokles v roce 2009 souvisel s celosvětovou hospodářskou krizí, kdy počet živnostníků klesl o 42 tisíc.

Počet živností v jednotlivých letech

Zdroj: Finstat.cz, september 2022

Pokud jde o právní formu podnikání, asi 4 % živnostníků podnikají podle zvláštního předpisu (sem patří např. umělci, daňoví poradci, znalci, advokáti, notáři, exekutoři, někteří pracovníci v zemědělství apod.), další 2 % jsou zemědělští podnikatelé. Kromě toho stále existuje velmi malý počet organizačních složek zahraničního nadačního fondu. Zbývajících 94 % živnostníků podniká podle živnostenského zákona.

Počet a podíl živností podle právní formy

Právní forma Počet Podíl
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 1 994 799 93,75 %
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství 83 955 3,95 %
Zemědělský podnikatel - fyzická osoba 48 928 2,30 %
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 22 0,00 %
Organizační složka zahraničního nadačního fondu 2 0,00 %

Zdroj: Finstat.cz, september 2022

 

Největší počet živnostníků podniká ve stavebnictví

Největším odvětvím z hlediska počtu živností je stavebnictví s podílem téměř 12 %. Na stavbách pracuje řada drobných živnostníků, kteří vykonávají různé řemeslné práce. Na druhém místě evidujeme zprostředkování velkoobchodu a maloobchodu (8 %). Na třetím místě jsou ostatní aktivity (5,6 %), které z velké většiny tvoří „činnosti pro osobní a fyzickou pohodu“ (masáže, fitness centra, solária atd.). Dalšími častými živnostmi jsou živnosti v odvětví ubytování, stravování a pohostinství, ale také maloobchod a zpracovatelský průmysl (podíl kolem 5 %). Doprava a skladování tvoří 3 % živostí, podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti více než 2 %.

Ve srovnání s firmami existuje několik rozdílů. Největší odvětví mají menší koncentraci, než je tomu u firem (až 48 % živností nespadá do největších odvětví). Dominantní postavení činností v oblasti nemovitostí u firem nahrazuje stavebnictví, časté jsou živnosti v oblasti obchodu, ubytování, stravování a pohostinství.

Počet a podíl živností podle odvětví

Odvětví Počet Podíl
Iné 1 151 662 54,13 %
Stavebnictví 250 447 11,77 %
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 171 304 8,05 %
Ostatní činnosti 118 726 5,58 %
Ubytování, stravování a pohostinství 113 708 5,34 %
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách 110 012 5,17 %
Zpracovatelský průmysl 102 098 4,80 %
Doprava a skladování 64 857 3,05 %
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti 44 892 2,11 %

Zdroj: Finstat.cz, september 2022

Z hlediska klasifikace ekonomických činností CZ NACE na prvním místě figuruje zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení, jež tvoří téměř 10 % živností. Na druhém místě se umístilo stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních, které má poloviční podíl – téměř 5 %. Třetí je opět obchod – maloobchod v nespecializovaných prodejnách, s podílem blížícím se 4 %. Dále následují řemesla a služby – výstavba bytových a nebytových budov a Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti. Vysoko, na 6. místě řebříčku, se rovněž umístilo odvětví účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství. Další příčky patří činnostem ve stavebnictví a údržbě vozidel, podpůrným činnostem pro zemědělství a posklizňovým činnostem. Na 11. a 12. místě v žebříčku figurují ostatní profesní, vědecké a technické činnosti a překladatelské a tlumočnické činnosti.

Podíl živností podle CZ NACE

Zdroj: Finstat.sk , máj 2024

Přečtěte si naše další analýzy

Nastavení soukromí

FinStat.cz používá cookies k přizpůsobení obsahu, poskytování funkcí a ke statistickým účelům. Klepnutím na tlačítko Akceptovat nám udělíte souhlas se zpracováním cookies pro všechny tyto účely. Chcete-li udělit souhlas pouze pro některé z nich, klepněte na tlačítko Přizpůsobit.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.

FinStat.sk používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií a na štatistické účely. Kliknutím na tlačidlo Prijať všetko nám udelíte súhlas so spracovaním cookies na všetky tieto účely. Výberom a kliknutím tlačidla Potvrdiť výber nám dávate súhlas na spracovanie vami vybraných cookies:

Nezbytné soubory cookie napomáhají použitelnosti webu tím, že umožňují základní funkce, například. navigaci na stránce. Bez těchto souborů cookie by web nefungoval správně.

Štatistické súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových lokalít porozumieť, ako návštevníci používajú tieto webové lokality tým, že zhromažďujú anonymizované informácie a reportujú ich.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.