Rozdělení českých společností a organizací podle odvětví a právní formy v jednotlivých krajích

  • Publikováno 15. septembra 2022

Počet společností v jednotlivých krajích České republiky se poměrně výrazně liší. Každá třetí firma v České republice má sídlo v Hlavním městě Praze (313 tisíc společností). Dalšími silnými kraji jsou Jihomoravský (11,6 %), Středočeský (8,7 %) a Moravskoslezský (7,6 %). Na tyto čtyři kraje připadají dohromady dvě třetiny všech společností v ČR, což není až tak překvapivé vzhledem k tomu, že se jedná o kraje s největším počtem obyvatel. V ostatních krajích se podíl společností pohybuje od 4,7 % v Ústeckém kraji až po nejnižší podíl 2,3 % v Karlovarském kraji.

Podíl společností podle kraje sídla

Kraj Počet Podíl
Hlavní město Praha 36,36% 313 040
Jihomoravský kraj 11,65% 100 303
Středočeský kraj 8,71% 74 977
Moravskoslezský kraj 7,56% 65 107
Ústecký kraj 4,77% 41 083
Jihočeský kraj 4,42% 38 069
Plzeňský kraj 4,15% 35 717
Olomoucký kraj 3,91% 33 665
Zlínský kraj 3,67% 31 590
Královéhradecký kraj 3,51% 30 244
Pardubický kraj 3,22% 27 703
Liberecký kraj 2,97% 25 539
Vysočina Kraj 2,83% 24 388
Karlovarský kraj 2,26% 19 482

Zdroj: Finstat.cz, září 2022

Podíl společností se sídlem v Praze roste

Zajímavé je také sledovat, jak se vyvíjí podíl firem se sídlem v Hlavním městě Praze. Od roku 2005 se tento podíl každoročně zvyšuje, v roce 2021 vzrostl ze 30 % až na 36 %. Podíl Prahy však v posledních letech roste pomaleji, což souvisí s vysokým počtem zaniklých společností.

Podíl společností se sídlem v hlavním městě Praha

Zdroj: Finstat.cz, září 2022

Pokud se zaměříme na nejčastější odvětví podle počtu společností v krajích, vítězí podobně jako v celostátním měřítku Činnosti v oblasti nemovitostí, Ostatní činnosti a Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel. Dále už se situace liší podle jednotlivých krajů.

V
Hlavním městě Praze se nejčastěji objevují podniky zabývající se Zprostředkováním velkoobchodu a velkoobchodem v zastoupení (7,7 %), Stavebnictvím (téměř 4 %) a dále Profesní, vědecké a technické činnosti (3,8 %). Jako v jediném ze všech krajů mají v největších odvětvích podle počtu společností zastoupení i Činnosti v oblasti informačních technologií (2,6 %).

Nejvyšší podíl jednoho odvětví, až 29,4 %, mají
Činnosti v oblasti nemovitostí v Karlovarském kraji, což je dáno především silným sektorem nemovitostí, který byl částečně živen ruskojazyčnou zahraniční klientelou. V některých krajích má vysoké zastoupení také Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení, příkladem je kraj Vysočina (7 %) nebo Jihočeský kraj (4,5 %). V obou krajích je také vysoký podíl společností z odvětví Zemědělství, lesnictví, rybářství, v kraji Vysočina se jedná až o 5,5 %, v Jihočeské kraji o 4,7 %. Nejmenší podíl má toto odvětví v Praze (0,25 %) a v Jihomoravském kraji (1,8 %). Ubytování, stravování a pohostinství, stejně jako Stavebnictví, mají v jednotlivých krajích stabilní podíl (2–4 % v případě Ubytování, stravování a pohostinství a 4–6,5 % v případě Stavebnictví). Kulturní, zábavní a rekreační činnosti mají vyšší zastoupení v mimopražských krajích, nejvyšší v Libereckém (6,6 %) a Ústeckém kraji (6,5 %), v Praze se jedná pouze o 1,6 %.

Moravskoslezský kraj Jihomoravský kraj Středočeský kraj Karlovarský kraj Zlínský kraj Olomoucký kraj Hlavní město Praha Jihočeský kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Liberecký kraj Královéhradecký kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj
Jiné 30,69 % 30,12 % 30,07 % 20,01 % 29,03 % 28,81 % 27,78 % 26,69 % 26,65 % 26,38 % 25,74 % 24,97 % 24,64 % 24,02 %
Činnosti v oblasti nemovitostí 19,33 % 17,74 % 15,57 % 29,39 % 15,34 % 17,61 % 19,82 % 18,69 % 15,73 % 16,59 % 16,81 % 17,05 % 18,54 % 18,38 %
Ostatní činnosti 13,46 % 11,87 % 14,56 % 13,03 % 14,91 % 15,54 % 6,87 % 15,40 % 15,68 % 16,09 % 15,58 % 15,72 % 15,63 % 13,76 %
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 5,02 % 6,87 % 6,82 % 6,97 % 6,79 % 5,14 % 11,85 % 5,49 % 6,34 % 5,49 % 6,75 % 7,55 % 6,70 % 7,26 %
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 1,04 % 1,15 % 2,22 % 0,26 % 0,91 % 0,97 % 8,02 % 1,11 % 0,51 % 0,64 % 0,74 % 0,39 % 0,84 % 0,13 %
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 5,28 % 5,92 % 3,70 % 5,19 % 4,43 % 4,46 % 7,67 % 2,53 % 3,38 % 2,77 % 2,78 % 3,78 % 3,81 % 4,34 %
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 1,19 % 1,37 % 3,28 % 1,20 % 2,34 % 2,83 % 0,08 % 4,46 % 3,87 % 7,00 % 2,13 % 3,67 % 1,62 % 3,69 %
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 4,78 % 4,19 % 5,20 % 6,05 % 4,89 % 5,71 % 1,60 % 6,49 % 6,35 % 5,91 % 6,64 % 6,13 % 6,51 % 6,17 %
Stavebnictví 5,60 % 5,41 % 5,63 % 4,72 % 5,40 % 4,84 % 3,98 % 5,01 % 5,17 % 4,68 % 6,18 % 5,05 % 6,51 % 6,24 %
Zpracovatelský průmysl 3,63 % 3,69 % 3,96 % 2,57 % 5,52 % 4,05 % 2,52 % 3,42 % 4,36 % 4,28 % 5,81 % 4,11 % 4,62 % 3,26 %
Zemědělství, lesnictví, rybářství 1,47 % 1,75 % 2,47 % 2,28 % 2,77 % 2,65 % 0,25 % 4,74 % 3,41 % 5,46 % 2,40 % 2,83 % 2,66 % 3,96 %
Profesní, vědecké a technické činnosti 5,15 % 4,99 % 3,30 % 3,73 % 3,91 % 4,13 % 3,79 % 3,02 % 5,03 % 2,35 % 3,62 % 4,44 % 3,38 % 4,44 %
Ubytování, stravování a pohostinství 2,81 % 3,25 % 1,81 % 3,84 % 2,81 % 2,66 % 3,15 % 2,30 % 2,57 % 1,80 % 3,43 % 3,21 % 3,40 % 3,06 %
Činnosti v oblasti informačních technologií 0,57 % 1,66 % 1,42 % 0,76 % 0,96 % 0,58 % 2,64 % 0,64 % 0,93 % 0,55 % 1,37 % 1,09 % 1,13 % 1,29 %

 Z hlediska právní formy společností se také projevují rozdíly mezi jednotlivými kraji České republiky. Ve všech krajích vedou společnosti s ručením omezeným, největší podíl mají v Hlavním městě Praze, a to až 71 %. Praha má také největší podíl akciových společností – 4,7 %. V ostatních krajích se tento podíl pohybuje mezi 1,7 a 2,4 %. Dominance Prahy je u firem nejvýraznější, kdy v Praze sídlí až 43 % společností s ručením omezeným a až 54 % akciových společností z celé ČR. Podobně je tomu i u zahraničních fyzických osob, kde tento podíl činí až 48 %. Za Prahou následuje Jihomoravský kraj s druhým největším městem Brnem, kde je druhý největší podíl společností s ručením omezeným (61 %) a akciových společností (3 %).

V případě sdružení jsme zaznamenali nejvyšší podíl v Jihočeském kraji (18 %), Pardubickém kraji, kraji Vysočina a Ústeckém kraji (17 %), nejnižší pak v Praze (5,9 %). Nejvyšší podíl družstev mezi kraji je v Moravskoslezském kraji (2,5 %) a kraji Vysočina (1,8 %), nejnižší pak v Karlovarském kraji (0,6 %). Co se týče odborových organizací, ty mají nejvyšší podíl v Královéhradeckem kraji a Ústeckém kraji (1,5 %).

Hlavní město Praha Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Liberecký kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Ústecký kraj Jihočeský kraj Kraj Vysočina
Společnost s ručením omezeným 71,10 % 61,30 % 57,20 % 54,70 % 52,70 % 51,70 % 51,40 % 49,70 % 49,40 % 49,10 % 48,50 % 48,30 % 47,10 % 44,10 %
Společenství vlastníků jednotek 4,10 % 8,20 % 10,60 % 11,00 % 9,40 % 11,40 % 11,20 % 19,70 % 11,80 % 10,90 % 13,70 % 11,90 % 12,60 % 12,20 %
Spolek 5,90 % 12,00 % 12,40 % 14,80 % 15,40 % 15,70 % 17,10 % 14,50 % 16,70 % 17,20 % 15,30 % 17,00 % 18,00 % 17,10 %
Zahraniční fyzická osoba 8,00 % 5,20 % 4,00 % 3,60 % 6,50 % 3,70 % 4,00 % 5,20 % 4,00 % 3,70 % 6,90 % 7,20 % 3,80 % 2,80 %
Pobočný spolek 0,50 % 2,70 % 3,80 % 4,80 % 4,90 % 4,60 % 4,20 % 3,00 % 5,40 % 5,60 % 5,50 % 4,10 % 5,90 % 7,90 %
Akciová společnost 4,70 % 3,00 % 2,70 % 2,40 % 1,90 % 2,40 % 1,80 % 1,40 % 2,20 % 2,10 % 1,70 % 1,80 % 1,80 % 1,90 %
Jiné 2,10 % 2,40 % 2,40 % 3,20 % 2,80 % 3,50 % 3,00 % 1,90 % 3,10 % 3,20 % 2,80 % 2,80 % 3,90 % 4,60 %
Obec nebo městská část hlavního města Prahy 0,00 % 0,70 % 0,50 % 1,00 % 1,50 % 1,20 % 0,80 % 0,70 % 1,50 % 1,60 % 1,40 % 0,90 % 1,60 % 2,90 %
Družstvo 1,60 % 1,60 % 2,50 % 0,80 % 1,10 % 1,50 % 1,40 % 0,60 % 1,30 % 1,30 % 0,80 % 1,00 % 1,40 % 1,80 %
Příspěvková organizace 0,30 % 1,20 % 1,50 % 2,00 % 1,90 % 2,00 % 2,00 % 1,60 % 2,10 % 2,40 % 1,60 % 1,90 % 1,70 % 2,30 %
Veřejná obchodní společnost 0,50 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,70 % 1,60 % 0,50 % 0,80 % 1,40 % 0,50 % 1,40 % 0,80 % 0,70 %
Odborová organizace 0,40 % 0,80 % 1,40 % 0,90 % 0,90 % 1,30 % 1,30 % 1,10 % 1,50 % 1,20 % 1,10 % 1,50 % 1,20 % 1,40 %
Odštěpný závod zahraniční právnické osoby 0,80 % 0,40 % 0,40 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,10 % 0,20 % 0,20 % 0,10 % 0,20 %

 

Přečtěte si naše další analýzy

Nastavení soukromí

FinStat.cz používá cookies k přizpůsobení obsahu, poskytování funkcí a ke statistickým účelům. Klepnutím na tlačítko Akceptovat nám udělíte souhlas se zpracováním cookies pro všechny tyto účely. Chcete-li udělit souhlas pouze pro některé z nich, klepněte na tlačítko Přizpůsobit.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.

FinStat.sk používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií a na štatistické účely. Kliknutím na tlačidlo Prijať všetko nám udelíte súhlas so spracovaním cookies na všetky tieto účely. Výberom a kliknutím tlačidla Potvrdiť výber nám dávate súhlas na spracovanie vami vybraných cookies:

Nezbytné soubory cookie napomáhají použitelnosti webu tím, že umožňují základní funkce, například. navigaci na stránce. Bez těchto souborů cookie by web nefungoval správně.

Štatistické súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových lokalít porozumieť, ako návštevníci používajú tieto webové lokality tým, že zhromažďujú anonymizované informácie a reportujú ich.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.