Statistika počtu vzniklých a zaniklých společností v České republice podle krajů

  • Publikováno 03. septembra 2022

Počet každoročně vznikajících společností se měnil i v jednotlivých krajích. Od roku 2005 se významně zvýšil v hlavním městě Praha, kde atakuje hranici 20 tis., což odpovídá přibližně dvojnásobku firem vzniklých v roce 2005. V Jihomoravském kraji se zvýšil ze 3 tis. na 5 tis. ročně. Třetí největší kraj z hlediska počtu vzniklých společností je Středočeský kraj, kde v roce 2021 vzniklo 3,5 tis. společností. Tento kraj v tomto čísle však spíše stagnuje. Čtvrtý Moravskoslezký kraj v roce 2021 zaznamenal 3 tis. nových společností, což ve srovnání s minulostí také není velký rozdíl. Taktéž Karlovarský kraj se řadí mezi kraje, ve kterých počet vzniklých společností v posledních letech stagnuje okolo hodnoty 600 ročně.

Počet vzniklých společností podle let

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hlavní město Praha 9200 11438 16220 16572 16036 15897 16802 16250 16263 15961 16611 17175 19324 19071 19291 17330 19035
Jihočeský kraj 1474 1505 1686 1720 1820 1536 1449 1368 1310 1200 1293 1386 1555 1331 1291 1191 1314
Jihomoravský kraj 3110 3262 3998 4117 4223 4766 5148 4527 4331 4182 4488 5207 5363 5008 4766 4505 5150
Karlovarský kraj 962 993 1587 1844 1131 787 767 650 822 623 657 660 667 605 635 531 574
Kraj Vysočina 813 786 861 1011 1052 1002 818 716 797 665 781 894 928 884 839 820 889
Královéhradecký kraj 1105 1144 1283 1364 1458 1383 1186 1212 1086 948 1098 1259 1316 1128 1133 962 949
Liberecký kraj 892 954 1200 1248 1222 1165 869 897 792 709 855 997 1044 1054 993 970 842
Moravskoslezský kraj 2348 2491 3175 3292 3128 2880 2602 2680 2790 2586 3024 3316 3400 3242 2990 2755 3088
Olomoucký kraj 1125 1223 1452 1512 1430 1455 1369 1216 1354 1101 1287 1526 1513 1410 1341 1202 1197
Pardubický kraj 968 886 991 1134 1264 1296 979 1102 955 772 1057 1129 1131 1054 1066 873 1010
Plzeňský kraj 1487 1554 1915 2453 3212 1792 1406 1247 1141 1110 1304 1447 1636 1445 1469 1471 1505
Středočeský kraj 2587 2836 3652 4060 4293 3394 3124 3103 2796 2381 2981 3149 3623 3431 3441 3282 3545
Ústecký kraj 1550 1699 2063 2589 2025 1751 1719 1755 1957 1790 1598 1886 1598 1455 1431 1251 1347
Zlínský kraj 964 946 1066 1140 1187 1274 1146 1130 1048 964 1044 1257 1334 1247 1132 970 1064
 

Pokud se podíváme na druhou stranu mince, tedy zánik společností, pozorujeme přímou úměru. Platí totiž, že čím více společností vzniká, tím více jich také zaniká. I v této statistice vede hlavní město Praha, kde v letech 2019–2021 zaniklo více než 10 tis. společností ročně. Růst oproti předchozím rokům je výrazný (z necelého tisíce na více než desetinásobek). Na druhém místě se umístil Středočeský kraj, kde v roce 2021 zaniklo 2,5 tis. společností. O něco méně, přibližně 2 tis. společností, zaniklo v témže roce v Jihomoravském kraji. Počet zanikajících společností v obou krajích viditelně roste. Přestože vznik nových společností v Karlovarském kraji stagnuje, pozorujeme stále vyšší počet zaniklých společností, a to zejména od roku 2018. Rovněž u Moravskoslezského, Plzeňského a Ústeckého krajeje dobře patrný trend nárůstu počtu zaniklých společností.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hlavní město Praha 747 1381 1987 2287 2521 3909 4158 4822 14590 3966 4280 5167 8383 9109 10769 10651 11239
Jihočeský kraj 350 422 522 546 577 642 687 715 1266 695 684 638 631 611 663 445 461
Jihomoravský kraj 463 519 727 798 1454 1284 1859 2302 3225 1429 1599 1836 2008 1765 1932 1809 1992
Karlovarský kraj 141 134 128 133 109 337 522 452 2353 283 514 319 316 483 456 774 482
Kraj Vysočina 157 188 231 241 288 333 438 498 837 288 272 321 313 358 284 263 324
Královéhradecký kraj 252 440 365 378 434 441 628 755 1728 404 389 490 525 478 467 469 706
Liberecký kraj 211 226 226 209 255 408 544 501 1835 292 318 325 345 413 396 352 408
Moravskoslezský kraj 465 794 838 724 658 915 1487 1268 1679 870 989 1114 1149 1551 1773 1507 1343
Olomoucký kraj 220 303 306 295 382 451 485 587 825 314 339 350 544 717 593 412 583
Pardubický kraj 383 286 298 269 251 346 518 676 1667 380 327 365 360 367 328 332 381
Plzeňský kraj 203 201 219 249 266 900 1889 1091 3947 480 567 596 752 685 817 1050 934
Středočeský kraj 334 505 472 545 658 975 1577 1696 5962 933 781 936 1129 1384 1834 1900 2427
Ústecký kraj 259 311 315 456 358 734 760 1137 3769 870 815 978 1062 724 732 852 1001
Zlínský kraj 191 237 263 250 391 368 488 533 849 399 401 411 427 582 503 397 528
 

Při pohledu na odvětví, ve kterých vznikají nové společnosti, můžeme za uplynulé 4 roky (2018–2021) pozorovat několik trendů. Ve více krajích roste odvětví Činnosti v oblasti nemovitostí. Nejviditelnější je to u Jihočeského kraje, kdy v roce 2018 v tomto odvětví vzniklo 117 společností, v roce 2021 jich bylo již 281. Podobný trend je patrný také v Kraji Vysočina, Královéhradeckém kraji a Pardubickém kraji. U odvětví Kulturní, zábavní a rekreační činnosti a Ubytování, stravování a pohostinství vidíme spíše pokles, například v Jihočeském kraji, Karlovarském kraji, ale také v Praze. Spíše klesající tendence je patrná také v odvětví Stavebnictví, s výjimkou Prahy. Podobně se Praha odlišuje i v odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel, kde podíl vzniku nových firem z tohoto odvětví v Praze roste, zatímco v ostatních krajích spíše stagnuje či klesá. Zajímavý je vývoj v odvětví Činnosti v oblasti informačních technologií, který je v tradičně silném Jihomoravském kraji klesající. V tomto odvětví zde pozorujeme stále méně vznikajících společností. V ostatních krajích je trend podobný, s výjimkou Ústeckého kraje.

Vývoj podílu vzniklých společností podle krajů a odvětví

Created with Highcharts 10.2.125.26 %25.26 %40.81 %40.81 %48.96 %48.96 %44.97 %44.97 %17.06 %17.06 %21.25 %21.25 %14.95 %14.95 %17.36 %17.36 %10.46 %10.46 %12.87 %12.87 %11.91 %11.91 %13.70 %13.70 %23.01 %23.01 %0.01 %0.01 %0.01 %0.01 %4.96 %4.96 %4.83 %4.83 %4.76 %4.76 %4.90 %4.90 %4.43 %4.43 %4.63 %4.63 %5.14 %5.14 %4.64 %4.64 %3.31 %3.31 %4.38 %4.38 %4.10 %4.10 %4.78 %4.78 %3.97 %3.97 %4.54 %4.54 %3.96 %3.96 %3.97 %3.97 %3.21 %3.21 %2.78 %2.78 %2.95 %2.95 %1.71 %1.71 %2.03 %2.03 %2.30 %2.30 %1.92 %1.92 %2.51 %2.51 %1.13 %1.13 %1.30 %1.30 %1.07 %1.07 %0.92 %0.92 %0.99 %0.99 %0.04 %0.04 %0.07 %0.07 %0.20 %0.20 %0.17 %0.17 %0.24 %0.24 %0.20 %0.20 %0.34 %0.34 %0.01 %0.01 %0.03 %0.03 %0.01 %0.01 %0.01 %0.01 %JinéČinnosti v oblasti nemovitostíVelkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidelOstatní profesní, vědecké a technické činnostiProfesní, vědecké a technické činnostiOstatní činnostiStavebnictvíČinnosti v oblasti informačních technologiíUbytování, stravování a pohostinstvíZpracovatelský průmyslKulturní, zábavní a rekreační činnostiZprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníZemědělství, lesnictví, rybářstvíVeřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2018201920202021
Created with Highcharts 10.2.148.84 %48.84 %50.89 %50.89 %44.75 %44.75 %39.80 %39.80 %8.79 %8.79 %11.46 %11.46 %15.53 %15.53 %21.39 %21.39 %14.35 %14.35 %15.10 %15.10 %13.27 %13.27 %10.96 %10.96 %7.51 %7.51 %7.20 %7.20 %7.72 %7.72 %9.44 %9.44 %4.43 %4.43 %3.49 %3.49 %5.54 %5.54 %5.33 %5.33 %4.81 %4.81 %5.50 %5.50 %4.37 %4.37 %3.50 %3.50 %3.01 %3.01 %2.25 %2.25 %3.19 %3.19 %3.35 %3.35 %1.43 %1.43 %1.55 %1.55 %2.02 %2.02 %2.82 %2.82 %1.88 %1.88 %1.47 %1.47 %1.85 %1.85 %1.83 %1.83 %3.01 %3.01 %0.08 %0.08 %0.08 %0.08 %0.90 %0.90 %0.46 %0.46 %0.84 %0.84 %0.68 %0.68 %0.23 %0.23 %0.39 %0.39 %0.76 %0.76 %0.68 %0.68 %0.68 %0.68 %0.15 %0.15 %0.15 %0.15 %0.08 %0.08 %0.23 %0.23 %JinéČinnosti v oblasti nemovitostíOstatní činnostiStavebnictvíProfesní, vědecké a technické činnostiKulturní, zábavní a rekreační činnostiVelkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidelZpracovatelský průmyslUbytování, stravování a pohostinstvíZprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníČinnosti v oblasti informačních technologiíZemědělství, lesnictví, rybářstvíOstatní profesní, vědecké a technické činnostiVeřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2018201920202021
Created with Highcharts 10.2.138.06 %38.06 %39.87 %39.87 %43.53 %43.53 %44.78 %44.78 %16.55 %16.55 %21.95 %21.95 %21.84 %21.84 %23.83 %23.83 %10.26 %10.26 %8.20 %8.20 %8.75 %8.75 %8.72 %8.72 %8.35 %8.35 %9.48 %9.48 %8.41 %8.41 %6.35 %6.35 %7.59 %7.59 %7.24 %7.24 %6.33 %6.33 %6.37 %6.37 %4.13 %4.13 %4.51 %4.51 %3.93 %3.93 %2.31 %2.31 %2.28 %2.28 %2.35 %2.35 %2.46 %2.46 %1.96 %1.96 %2.16 %2.16 %2.52 %2.52 %2.09 %2.09 %1.81 %1.81 %1.82 %1.82 %1.51 %1.51 %1.53 %1.53 %1.92 %1.92 %3.45 %3.45 %1.64 %1.64 %0.64 %0.64 %0.93 %0.93 %4.01 %4.01 %0.13 %0.13 %0.11 %0.11 %0.23 %0.23 %0.72 %0.72 %0.52 %0.52 %0.36 %0.36 %0.78 %0.78 %0.60 %0.60 %0.02 %0.02 %0.02 %0.02 %0.02 %0.02 %0.06 %0.06 %0.02 %0.02 %JinéČinnosti v oblasti nemovitostíProfesní, vědecké a technické činnostiOstatní činnostiStavebnictvíUbytování, stravování a pohostinstvíKulturní, zábavní a rekreační činnostiVelkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidelZpracovatelský průmyslČinnosti v oblasti informačních technologiíZprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníZemědělství, lesnictví, rybářstvíOstatní profesní, vědecké a technické činnostiVeřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2018201920202021
Created with Highcharts 10.2.126.12 %26.12 %32.60 %32.60 %31.26 %31.26 %31.53 %31.53 %15.70 %15.70 %19.53 %19.53 %18.27 %18.27 %22.47 %22.47 %14.38 %14.38 %11.65 %11.65 %15.07 %15.07 %11.67 %11.67 %6.78 %6.78 %9.76 %9.76 %6.59 %6.59 %7.84 %7.84 %8.10 %8.10 %5.83 %5.83 %5.84 %5.84 %8.19 %8.19 %10.25 %10.25 %4.88 %4.88 %5.46 %5.46 %4.53 %4.53 %5.29 %5.29 %4.72 %4.72 %6.21 %6.21 %4.18 %4.18 %6.45 %6.45 %5.51 %5.51 %5.08 %5.08 %3.14 %3.14 %1.65 %1.65 %2.68 %2.68 %2.45 %2.45 %2.79 %2.79 %1.32 %1.32 %1.89 %1.89 %2.07 %2.07 %2.26 %2.26 %1.49 %1.49 %0.79 %0.79 %1.51 %1.51 %1.39 %1.39 %2.48 %2.48 %0.19 %0.19 %0.16 %0.16 %JinéČinnosti v oblasti nemovitostíOstatní činnostiStavebnictvíVelkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidelProfesní, vědecké a technické činnostiKulturní, zábavní a rekreační činnostiUbytování, stravování a pohostinstvíČinnosti v oblasti informačních technologiíZemědělství, lesnictví, rybářstvíZpracovatelský průmyslZprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníVeřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2018201920202021
Created with Highcharts 10.2.149.21 %49.21 %49.58 %49.58 %41.95 %41.95 %41.17 %41.17 %10.52 %10.52 %11.32 %11.32 %19.02 %19.02 %30.26 %30.26 %11.99 %11.99 %12.28 %12.28 %11.83 %11.83 %7.99 %7.99 %7.13 %7.13 %8.34 %8.34 %6.83 %6.83 %6.30 %6.30 %5.09 %5.09 %2.98 %2.98 %4.76 %4.76 %4.61 %4.61 %2.26 %2.26 %3.46 %3.46 %4.39 %4.39 %2.47 %2.47 %3.17 %3.17 %4.05 %4.05 %3.05 %3.05 %1.80 %1.80 %2.15 %2.15 %3.34 %3.34 %2.56 %2.56 %2.36 %2.36 %2.04 %2.04 %2.15 %2.15 %2.93 %2.93 %1.91 %1.91 %0.90 %0.90 %1.19 %1.19 %1.46 %1.46 %0.90 %0.90 %3.28 %3.28 %0.36 %0.36 %0.90 %0.90 %0.48 %0.48 %0.98 %0.98 %0.11 %0.11 %1.24 %1.24 %0.11 %0.11 %0.11 %0.11 %0.48 %0.48 %0.24 %0.24 %JinéČinnosti v oblasti nemovitostíOstatní činnostiStavebnictvíProfesní, vědecké a technické činnostiVelkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidelKulturní, zábavní a rekreační činnostiUbytování, stravování a pohostinstvíZpracovatelský průmyslZemědělství, lesnictví, rybářstvíZprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníČinnosti v oblasti informačních technologiíOstatní profesní, vědecké a technické činnostiVeřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2018201920202021
Created with Highcharts 10.2.132.89 %32.89 %37.86 %37.86 %40.75 %40.75 %41.62 %41.62 %12.06 %12.06 %14.39 %14.39 %17.78 %17.78 %20.97 %20.97 %11.08 %11.08 %13.15 %13.15 %11.23 %11.23 %10.64 %10.64 %10.46 %10.46 %5.91 %5.91 %4.99 %4.99 %5.90 %5.90 %5.76 %5.76 %6.62 %6.62 %6.55 %6.55 %6.85 %6.85 %7.18 %7.18 %7.24 %7.24 %4.99 %4.99 %3.27 %3.27 %5.05 %5.05 %4.06 %4.06 %3.43 %3.43 %2.53 %2.53 %4.26 %4.26 %4.06 %4.06 %3.33 %3.33 %2.53 %2.53 %3.19 %3.19 %3.27 %3.27 %2.91 %2.91 %2.21 %2.21 %2.57 %2.57 %2.03 %2.03 %1.77 %1.77 %2.21 %2.21 %0.62 %0.62 %0.44 %0.44 %2.08 %2.08 %1.26 %1.26 %3.63 %3.63 %0.53 %0.53 %0.10 %0.10 %0.71 %0.71 %0.44 %0.44 %0.10 %0.10 %0.53 %0.53 %JinéČinnosti v oblasti nemovitostíOstatní činnostiProfesní, vědecké a technické činnostiStavebnictvíVelkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidelUbytování, stravování a pohostinstvíKulturní, zábavní a rekreační činnostiZpracovatelský průmyslČinnosti v oblasti informačních technologiíZemědělství, lesnictví, rybářstvíZprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníVeřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečeníOstatní profesní, vědecké a technické činnosti2018201920202021
Created with Highcharts 10.2.129.70 %29.70 %35.85 %35.85 %35.67 %35.67 %37.77 %37.77 %16.79 %16.79 %18.43 %18.43 %15.46 %15.46 %18.53 %18.53 %9.58 %9.58 %11.48 %11.48 %12.68 %12.68 %10.21 %10.21 %6.74 %6.74 %7.35 %7.35 %9.79 %9.79 %9.03 %9.03 %7.87 %7.87 %4.23 %4.23 %4.74 %4.74 %4.63 %4.63 %5.79 %5.79 %4.93 %4.93 %6.08 %6.08 %3.80 %3.80 %5.03 %5.03 %4.43 %4.43 %5.36 %5.36 %3.68 %3.68 %5.03 %5.03 %5.64 %5.64 %3.51 %3.51 %4.28 %4.28 %5.98 %5.98 %3.22 %3.22 %2.37 %2.37 %2.97 %2.97 %4.08 %4.08 %3.22 %3.22 %3.30 %3.30 %3.68 %3.68 %1.52 %1.52 %0.91 %0.91 %0.93 %0.93 %1.43 %1.43 %1.52 %1.52 %0.30 %0.30 %0.38 %0.38 %0.10 %0.10 %JinéČinnosti v oblasti nemovitostíOstatní činnostiStavebnictvíProfesní, vědecké a technické činnostiKulturní, zábavní a rekreační činnostiUbytování, stravování a pohostinstvíVelkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidelZpracovatelský průmyslČinnosti v oblasti informačních technologiíZemědělství, lesnictví, rybářstvíZprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníOstatní profesní, vědecké a technické činnostiVeřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2018201920202021
Created with Highcharts 10.2.134.58 %34.58 %43.01 %43.01 %47.22 %47.22 %50.39 %50.39 %15.39 %15.39 %16.92 %16.92 %14.95 %14.95 %16.06 %16.06 %11.38 %11.38 %9.57 %9.57 %9.58 %9.58 %8.74 %8.74 %9.01 %9.01 %8.49 %8.49 %8.53 %8.53 %7.09 %7.09 %7.37 %7.37 %7.02 %7.02 %6.90 %6.90 %6.48 %6.48 %4.04 %4.04 %4.88 %4.88 %3.48 %3.48 %2.98 %2.98 %3.27 %3.27 %4.21 %4.21 %3.48 %3.48 %2.62 %2.62 %9.35 %9.35 %0.30 %0.30 %0.33 %0.33 %0.65 %0.65 %2.50 %2.50 %2.81 %2.81 %2.90 %2.90 %2.23 %2.23 %2.19 %2.19 %2.14 %2.14 %1.96 %1.96 %2.01 %2.01 %0.34 %0.34 %0.47 %0.47 %0.65 %0.65 %0.58 %0.58 %0.49 %0.49 %0.09 %0.09 %0.13 %0.13 %0.13 %0.13 %0.03 %0.03 %0.03 %0.03 %JinéČinnosti v oblasti nemovitostíProfesní, vědecké a technické činnostiOstatní činnostiStavebnictvíUbytování, stravování a pohostinstvíKulturní, zábavní a rekreační činnostiZprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníVelkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidelZpracovatelský průmyslZemědělství, lesnictví, rybářstvíOstatní profesní, vědecké a technické činnostiČinnosti v oblasti informačních technologiíVeřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2018201920202021
Created with Highcharts 10.2.131.99 %31.99 %40.42 %40.42 %42.01 %42.01 %45.61 %45.61 %14.89 %14.89 %17.08 %17.08 %16.31 %16.31 %18.71 %18.71 %10.21 %10.21 %12.30 %12.30 %12.15 %12.15 %9.11 %9.11 %10.43 %10.43 %7.83 %7.83 %7.15 %7.15 %7.18 %7.18 %10.00 %10.00 %7.98 %7.98 %7.07 %7.07 %7.02 %7.02 %5.39 %5.39 %4.62 %4.62 %4.91 %4.91 %3.51 %3.51 %3.76 %3.76 %3.80 %3.80 %4.08 %4.08 %2.92 %2.92 %2.84 %2.84 %2.24 %2.24 %3.00 %3.00 %2.59 %2.59 %2.62 %2.62 %2.61 %2.61 %2.16 %2.16 %2.01 %2.01 %6.60 %6.60 %0.07 %0.07 %0.17 %0.17 %0.08 %0.08 %0.57 %0.57 %0.75 %0.75 %0.92 %0.92 %1.00 %1.00 %0.14 %0.14 %0.22 %0.22 %0.25 %0.25 %0.57 %0.57 %0.07 %0.07 %0.08 %0.08 %JinéČinnosti v oblasti nemovitostíOstatní činnostiProfesní, vědecké a technické činnostiStavebnictvíUbytování, stravování a pohostinstvíKulturní, zábavní a rekreační činnostiVelkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidelZpracovatelský průmyslZprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníZemědělství, lesnictví, rybářstvíČinnosti v oblasti informačních technologiíOstatní profesní, vědecké a technické činnostiVeřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2018201920202021
Created with Highcharts 10.2.133.02 %33.02 %39.96 %39.96 %40.66 %40.66 %46.63 %46.63 %13.28 %13.28 %15.20 %15.20 %20.62 %20.62 %19.70 %19.70 %11.01 %11.01 %12.29 %12.29 %12.14 %12.14 %11.19 %11.19 %13.95 %13.95 %7.13 %7.13 %4.47 %4.47 %2.87 %2.87 %6.17 %6.17 %5.63 %5.63 %6.53 %6.53 %4.46 %4.46 %5.12 %5.12 %5.07 %5.07 %4.01 %4.01 %4.85 %4.85 %5.22 %5.22 %4.13 %4.13 %2.29 %2.29 %2.97 %2.97 %3.51 %3.51 %4.32 %4.32 %3.67 %3.67 %1.88 %1.88 %2.94 %2.94 %3.38 %3.38 %2.86 %2.86 %2.28 %2.28 %2.18 %2.18 %1.59 %1.59 %1.83 %1.83 %2.08 %2.08 %2.66 %2.66 %0.47 %0.47 %0.46 %0.46 %0.30 %0.30 %0.38 %0.38 %0.75 %0.75 %0.46 %0.46 %0.69 %0.69 %0.57 %0.57 %0.09 %0.09 %0.10 %0.10 %JinéČinnosti v oblasti nemovitostíOstatní činnostiProfesní, vědecké a technické činnostiStavebnictvíVelkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidelZpracovatelský průmyslKulturní, zábavní a rekreační činnostiUbytování, stravování a pohostinstvíČinnosti v oblasti informačních technologiíZprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníZemědělství, lesnictví, rybářstvíOstatní profesní, vědecké a technické činnostiVeřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2018201920202021
Created with Highcharts 10.2.135.36 %35.36 %35.74 %35.74 %40.11 %40.11 %40.53 %40.53 %13.43 %13.43 %18.86 %18.86 %17.34 %17.34 %17.94 %17.94 %8.93 %8.93 %10.42 %10.42 %11.22 %11.22 %9.63 %9.63 %11.35 %11.35 %10.76 %10.76 %8.84 %8.84 %8.77 %8.77 %5.54 %5.54 %5.45 %5.45 %6.39 %6.39 %7.97 %7.97 %9.41 %9.41 %5.11 %5.11 %5.44 %5.44 %4.78 %4.78 %4.29 %4.29 %3.88 %3.88 %2.79 %2.79 %2.92 %2.92 %4.91 %4.91 %3.34 %3.34 %2.72 %2.72 %2.06 %2.06 %2.01 %2.01 %1.91 %1.91 %1.97 %1.97 %2.46 %2.46 %1.11 %1.11 %2.18 %2.18 %1.90 %1.90 %1.66 %1.66 %1.87 %1.87 %2.18 %2.18 %1.29 %1.29 %1.26 %1.26 %1.73 %1.73 %0.07 %0.07 %0.20 %0.20 %JinéČinnosti v oblasti nemovitostíStavebnictvíOstatní činnostiVelkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidelProfesní, vědecké a technické činnostiUbytování, stravování a pohostinstvíKulturní, zábavní a rekreační činnostiČinnosti v oblasti informačních technologiíZemědělství, lesnictví, rybářstvíZpracovatelský průmyslZprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníVeřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2018201920202021
Created with Highcharts 10.2.142.99 %42.99 %51.55 %51.55 %52.96 %52.96 %50.78 %50.78 %12.62 %12.62 %12.73 %12.73 %10.18 %10.18 %12.41 %12.41 %11.48 %11.48 %11.94 %11.94 %11.18 %11.18 %10.38 %10.38 %6.27 %6.27 %7.56 %7.56 %8.65 %8.65 %8.60 %8.60 %5.42 %5.42 %4.21 %4.21 %3.69 %3.69 %4.32 %4.32 %3.09 %3.09 %3.05 %3.05 %3.05 %3.05 %4.03 %4.03 %3.24 %3.24 %2.88 %2.88 %2.59 %2.59 %2.99 %2.99 %2.51 %2.51 %2.41 %2.41 %2.77 %2.77 %3.39 %3.39 %3.29 %3.29 %2.67 %2.67 %2.56 %2.56 %1.35 %1.35 %5.77 %5.77 %0.03 %0.03 %1.25 %1.25 %0.61 %0.61 %1.83 %1.83 %1.21 %1.21 %0.67 %0.67 %0.23 %0.23 %0.52 %0.52 %0.45 %0.45 %1.22 %1.22 %0.03 %0.03 %0.17 %0.17 %0.09 %0.09 %0.03 %0.03 %0.08 %0.08 %JinéČinnosti v oblasti nemovitostíOstatní činnostiStavebnictvíProfesní, vědecké a technické činnostiZpracovatelský průmyslKulturní, zábavní a rekreační činnostiVelkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidelČinnosti v oblasti informačních technologiíOstatní profesní, vědecké a technické činnostiUbytování, stravování a pohostinstvíZemědělství, lesnictví, rybářstvíZprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníVeřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2018201920202021
Created with Highcharts 10.2.131.96 %31.96 %38.09 %38.09 %36.29 %36.29 %41.20 %41.20 %15.19 %15.19 %14.81 %14.81 %13.11 %13.11 %13.07 %13.07 %10.93 %10.93 %12.58 %12.58 %13.59 %13.59 %11.73 %11.73 %8.59 %8.59 %9.85 %9.85 %9.75 %9.75 %9.58 %9.58 %9.07 %9.07 %4.61 %4.61 %4.80 %4.80 %3.34 %3.34 %5.36 %5.36 %5.17 %5.17 %5.44 %5.44 %4.16 %4.16 %4.19 %4.19 %4.61 %4.61 %5.20 %5.20 %4.23 %4.23 %4.26 %4.26 %3.49 %3.49 %4.32 %4.32 %3.56 %3.56 %4.54 %4.54 %2.59 %2.59 %3.52 %3.52 %3.93 %3.93 %2.68 %2.68 %2.45 %2.45 %3.04 %3.04 %3.93 %3.93 %1.10 %1.10 %1.40 %1.40 %0.88 %0.88 %1.11 %1.11 %1.79 %1.79 %0.35 %0.35 %0.08 %0.08 %0.15 %0.15 %0.34 %0.34 %JinéČinnosti v oblasti nemovitostíOstatní činnostiStavebnictvíProfesní, vědecké a technické činnostiUbytování, stravování a pohostinstvíKulturní, zábavní a rekreační činnostiVelkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidelZpracovatelský průmyslČinnosti v oblasti informačních technologiíZemědělství, lesnictví, rybářstvíZprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníVeřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečeníOstatní profesní, vědecké a technické činnosti2018201920202021
Created with Highcharts 10.2.140.02 %40.02 %40.55 %40.55 %42.37 %42.37 %43.52 %43.52 %11.31 %11.31 %16.52 %16.52 %18.25 %18.25 %18.33 %18.33 %9.86 %9.86 %11.22 %11.22 %11.55 %11.55 %8.93 %8.93 %9.38 %9.38 %7.07 %7.07 %8.25 %8.25 %8.65 %8.65 %5.85 %5.85 %7.86 %7.86 %7.11 %7.11 %8.36 %8.36 %5.77 %5.77 %6.54 %6.54 %2.99 %2.99 %3.29 %3.29 %4.41 %4.41 %2.74 %2.74 %2.99 %2.99 %2.16 %2.16 %2.89 %2.89 %3.53 %3.53 %2.58 %2.58 %2.82 %2.82 %3.53 %3.53 %2.47 %2.47 %2.78 %2.78 %2.54 %2.54 %4.09 %4.09 %0.18 %0.18 %0.19 %0.19 %1.52 %1.52 %0.53 %0.53 %0.31 %0.31 %0.47 %0.47 %0.56 %0.56 %0.62 %0.62 %0.62 %0.62 %0.56 %0.56 %0.24 %0.24 %0.18 %0.18 %0.21 %0.21 %0.19 %0.19 %0.56 %0.56 %JinéČinnosti v oblasti nemovitostíOstatní činnostiProfesní, vědecké a technické činnostiStavebnictvíUbytování, stravování a pohostinstvíKulturní, zábavní a rekreační činnostiVelkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidelZpracovatelský průmyslZprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníČinnosti v oblasti informačních technologiíZemědělství, lesnictví, rybářstvíVeřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečeníOstatní profesní, vědecké a technické činnosti2018201920202021

S ohledem na právní formy nově založených společností lze říci, že ve všech krajích vzniká nejvíce společností s ručením omezeným. Podíl těchto společností na vzniku nových společností však v posledních letech spíše klesá. Druhá nejčastější právní forma je akciová společnost, jejíž podíl v některých krajích roste, příkladem je Moravskoslezký kraj, ale i hlavní město Praha. U spolků zaznamenáváme spíše stagnaci. Podobně je tomu také u další rozšířené právní formy – společenství vlastníků jednotek. Poměrně výrazně rostl podíl právní formy zahraniční fyzická osoba, a to zejména v hlavním městě Praze, Jihomoravském, Karlovarském, Moravskoslezském, Plzeňském, Středočeském a Ústeckém kraji.

Vývoj podílu vzniklých společností podle krajů a právní formy

Přečtěte si naše další analýzy

Nastavení soukromí

FinStat.cz používá cookies k přizpůsobení obsahu, poskytování funkcí a ke statistickým účelům. Klepnutím na tlačítko Akceptovat nám udělíte souhlas se zpracováním cookies pro všechny tyto účely. Chcete-li udělit souhlas pouze pro některé z nich, klepněte na tlačítko Přizpůsobit.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.

FinStat.sk používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií a na štatistické účely. Kliknutím na tlačidlo Prijať všetko nám udelíte súhlas so spracovaním cookies na všetky tieto účely. Výberom a kliknutím tlačidla Potvrdiť výber nám dávate súhlas na spracovanie vami vybraných cookies:

Nezbytné soubory cookie napomáhají použitelnosti webu tím, že umožňují základní funkce, například. navigaci na stránce. Bez těchto souborů cookie by web nefungoval správně.

Štatistické súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových lokalít porozumieť, ako návštevníci používajú tieto webové lokality tým, že zhromažďujú anonymizované informácie a reportujú ich.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.